Általános felhasználási feltételek

A www.europeanfood.ro weboldal a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. tulajdona, RO12457015, J05/892/1999, Păntășești falu, 41. szám, Drăgănești közösség, Bihar megye.

Elérhetőségek

Telefon: +40 259 407 203

E-mail: marketing@europeanfood.ro

Weboldal: www.europeanfood.ro

 

A jelen dokumentum meghatározza a www.europeanfood.ro weboldal használatának feltételeit . A weboldalra való belépés és böngészés minden felhasználó/látogatóra vonatkozik és azt jelenti, hogy teljes mértékben elfogadja ezeket a feltételeket és feltételeket minden egyéb eljárás nélkül.

A S.C. EUROPEAN FOOD S.A., továbbiakban Tulajdonos vagy Üzemeltető, fenntartja magának a kizárólagos (egyoldalú) jogot arra, hogy frissítse, módosítsa, törölje az itt megadott “általános szerzésődési feltételeket” előzetes értesítés nélkül, a változtatások azok közzétételét követően lépnek hatályba a www.europeanfood.ro weboldalon. A felhasználót értesítik ezekről a változtatásokról ezen rész áttekintésekor, ezért a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. arra ösztönzi az összes felhasználót, hogy minden weboldal használatkor ellenőrizze és teljes mértékben olvassa el a “általános szerzésődési feltételek” rendelkezéseit.

Ezenkívül a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor ideiglenesen vagy véglegesen megváltoztassa vagy felfüggessze a weboldal tartalmának közvetítését, a működési időszak során bármikor, előzetes értesítés nélkül.

 

Általános feltételek

A www.europeanfood.ro weboldal egy olyan bemutató és tájékoztató weboldal a közönség számára, amely tartalmaz képeket, szövegeket, videókat, márka- és vállalati információkat a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. tevékenységéről, amely a tulajdonában van.

Felhasználó alatt értendő bármely jogi vagy természetes személy, aki hozzáfér ehhez a weboldalhoz.

 

Szerzői jogok/szellemi tulajdon

Az ezen a weboldalon megjelenő tartalom, teljes egészében vagy részben, ideértve az összes szimbólumot, védjegyet, logót, képet, szöveget, videót, a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. tulajdonát képezi, és nem vehető át, másolható, terjeszthető, átadható, felhasználható és/vagy közzétehető részben vagy egészben a cég kifejezett beleegyezése nélkül, a szerzői jog és az iparjogvédelemről szóló törvények által védve.

A weboldal tartalmának teljes egészében vagy részben történő felhasználási jogok megszerzéséhez a felhasználók/látogatók e-mailben kérhetnek engedélyt a marketing@europeanfood.ro e-mail címre, vagy postai úton a következő címre: Oradea, Teatrului utca 7, Bihor megye, 410020 irányítószám.

Amennyiben a felhasználó/látogató engedélyt kap a Tulajdonostól egy adott tartalom felhasználására, annak a beleegyezés csak arra a tartalomra vonatkozik, és nem terjed ki más weboldal tartalmaira.

Bármely tartalom teljes egészében vagy részben történő felhasználása a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. kifejezett beleegyezése nélkül mindenféle felelősséggel jár, és mindenféle kártérítést von maga után a Tulajdonosnak okozott esetleges károkért.

 

Felelősség korlátozása

Nem vagyunk felelősek semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a következőkből ered:

• a www.europeanfood.ro weboldal vagy az abból származó információk használatának lehetetlensége;

• az illetéktelen hozzáférés a www.europeanfood.ro weboldalhoz, annak részeihez és információihoz;

• az internet-hozzáférés hiánya vagy az eszköz hiánya, amellyel weboldalunkra jut el;

• a felhasználók által a regisztrációs űrlap útján szolgáltatott adatok hibás szolgáltatása.

A weboldal látogatói javaslatokat, kérdéseket, panaszokat küldhetnek, amennyiben azok nem obszcén, sértő nyelvezetűek, nem tartalmaznak fenyegetéseket, és semmilyen módon nem sértik meg más személy magánéletét.

Ezenkívül a Tulajdonos (S.C. EUROPEAN FOOD S.A.) fenntartja magának a jogot, hogy blokkolja vagy korlátozza bizonyos IP-címek hozzáférését, előzetes értesítés nélkül, ha azt tapasztalja, hogy olyan tevékenységek történtek, amelyek megsértették a jelen általános szerzésődési feltételeket, vagy rombolóak, vírusokat tartalmaznak, vagy megakadályozzák, teljesen vagy időszakosan, a www.europeanfood.ro weboldal elérését és működését, vagy kárt okoztak a Tulajdonosnak.

 

Javaslatok, kérdések és panaszok

Bármilyen kérdés, javaslat vagy panasz esetén a felhasználók telefonon is felvehetik velünk a kapcsolatot a +40.259.407.203-as telefonszámon, vagy e-mailben a marketing@europeanfood.ro címre. A panaszok vagy kérdések maximális megoldási határideje a beérkezéstől számított 30 nap.

 

Alkalmazandó jog. Viták

 

A jelen általános szerzésődési feltételek román joghatóság alá tartoznak. A kommunikáció nyelve a román nyelv.

A Tulajdonos megpróbálja békés úton megoldani az esetleges konfliktusokat a látogató/felhasználó és közte.

Ha nem lehetséges az összes vitás ügy békés úton történő megoldása a Tulajdonos (S.C. EUROPEAN FOOD S.A.) és a felhasználó/látogató között, akkor alkalmazásra kerülnek ezen a területen érvényes jogszabályok, és az esetleges vitákat a romániai illetékes bíróságok fogják megoldani.

 

Vis Major

Egyik fél sem felelős a kötelezettségek határidőn belüli teljesítésének vagy nem megfelelő teljesítésének, teljes egészében vagy részben, ha ez egy olyan vis maior eseménynek tulajdonítható, amint azt a jogszabályok meghatározzák. Ha az adott eseménytől számított 10 (tíz) napon belül az esemény nem szűnik meg, a feleknek joguk van értesíteni a teljes jogú megszűnést, anélkül, hogy bármelyik fél kártérítést követelne.

 

Sütikezelési Szabályzat

Lásd a Sütikezelési Szabályzatot.

 

Személyes adatok kezelése

Adatvédelem

Tekintettel érdeklődésünkre szolgáltatásaink teljesítményének javítása iránt, a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. technikai és szervezeti intézkedéseket tesz a személyes adatok biztonságának és bizalmas kezelésének biztosítása érdekében. Vállaljuk, hogy biztonságos körülmények között kezeljük, és csak a felhasználók által megadott célokra használjuk fel a személyes adatokat. Ezenkívül fenntartjuk magunknak a jogot, hogy rendszeresen frissítsük az adatvédelmi irányelveket a Romániában érvényes jogszabályoknak megfelelően, és ingyenesen elérhetővé tegyük őket a nyilvánosság számára.

Fontos megjegyezni, hogy az információk vagy fájlok közvetítése weboldalunkon vagy e-mail címünkön keresztül lehetővé teszi a S.C. EUROPEAN FOOD S.A. számára az adatokhoz való hozzáférést. Ebben az esetben a S.C. EUROPEAN FOOD S.A.-t nem kötelezi az esetleges kártérítések fizetése, amelyeket a küldő vagy bármely harmadik fél követelhetne.

Adatvédelemi feltételek

 • A személyes adatok olyan információkat jelentenek, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak (“érintett személy”). Az azonosítható természetes személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen azonosító elemre való hivatkozással, mint például a név, azonosító szám, földrajzi adatok, online azonosító vagy azonosításra alkalmas egy vagy több sajátos elem alapján, amelyek a személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkoznak.
 • Kezelés – bármilyen művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokon vagy személyes adathalmazon hajtanak végre, automatizált eszközökkel vagy anélkül, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kinyerés, konzultáció, használat, átvitel útján történő nyilvánosságra hozás, terjesztés vagy bármely más formában történő hozzáférhetővé tétele, illetve azok összehangolása vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.
 • Személyes adatok – olyan adatok, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez köthetőek (“érintett személy”). Az azonosítható természetes személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen azonosító alapján, mint például név, azonosítószám, helymeghatározási adatok, online azonosító vagy egy vagy több elem alapján, amelyek a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosítókra vonatkoznak.
 • Adatkezelő – olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit.
 • Adatfeldolgozó – olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében kezeli az adatokat.
 • Címzett – olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, akinek (akiknek) személyes adatokat hoznak nyilvánosságra, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem.
 • Harmadik fél – olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely nem az érintett személy, az adatkezelő, az adatfeldolgozó vagy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által közvetlenül irányított személyek közül való.
 • Az érintett személy hozzájárulása – az érintett személy által szabadon, konkrétan, tájékoztatottan és egyértelműen tett akaratnyilvánítás, amellyel elfogadja, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat kezeljék.
 • Személyes adatok biztonságának megsértése – olyan biztonsági megsértés, amely véletlen vagy jogellenes módon vezet a személyes adatok megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához, átviteléhez vagy más módon történő feldolgozásához, vagy jogosulatlan hozzáféréshez ezekhez.
 • Felügyeleti hatóság – független közhatalmi szerv, amelyet a román állam hozott létre.
 • Nemzetközi szervezet – olyan szervezet és az annak alárendelt szervek, amelyeket a nemzetközi jog szabályoz, vagy olyan szervezet, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás alapján hoztak létre.
 • Névtelen adatok – olyan adatok, amelyek az eredet vagy a specifikus feldolgozási mód miatt nem kapcsolhatók össze azonosított vagy azonosítható személyhez.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kitől?

A tőlük kapott személyes adatokat dolgozzuk fel.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi személyes adatokat fogjuk gyűjteni:

 • Közvetlen módon: név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, amelyeket Öntől telefonon, e-mailben vagy a www.europeanfood.ro weboldal “Kapcsolat” szekciójában található kapcsolati űrlapon keresztül kapunk meg.
 • Közvetett/mellékes módon: IP cím – amikor weboldalunkat látogatja, vagy amikor üzenetet küld nekünk e-mailen vagy a weboldal “Kapcsolat” szekciójában található kapcsolati űrlapon keresztül, az Ön IP címe rögzítésre kerül.
 • Operációs rendszer, böngésző, weboldalon végzett tevékenységek – ezek az információk cookie-k használatával kerülnek feldolgozásra.
 • Továbbá tájékoztatjuk, hogy amikor üzenetet küld nekünk e-mailen vagy a weboldalon keresztül, azonképpen kifejezi kifejezett és egyértelmű beleegyezését a személyes adatok használatához a kapcsolatfelvétel és az üzenetére adott válasz céljából.
 • A gyűjtött adatok korlátozódnak ahhoz, ami szükséges a feldolgozás céljainak teljesítéséhez, és betartják a jogszabályok által előírt biztonsági és adatvédelmi intézkedéseket.
 • Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel speciális személyes adatokat, amelyek faji vagy etnikai eredetet, politikai véleményeket, vallási vagy világnézeti meggyőződést, vagy a szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó információkat tartalmaznak.
 • Tájékoztatjuk, hogy nem kötelező személyes adatokat küldeniek/szolgáltatniuk nekünk, és azok hiányában semmilyen követelmény nincs a weboldalunkon való navigációhoz. Felhívjuk figyelmüket, hogy az S.C. EUROPEAN FOOD S.A. minden erőfeszítést megtesz adataik védelme érdekében, biztonsági és adatvédelmi intézkedésekkel, valamint adatvédelmi irányelvekkel együtt.
 • Azonban tájékoztatjuk, hogy az interneten keresztüli adatátvitel teljes biztonságát nem lehet 100%-osan garantálni, és fennáll annak a kockázata, hogy az adatokat illetéktelen harmadik felek láthatják és használhatják. Nem vagyunk felelősek az általunk nem irányított rendszerek ilyen sebezhetőségeiért. Az adatátvitel minden kockázatot Ön vállal.
 • A feldolgozás célja Személyes adatokat dolgozunk fel:
 • felhasználók/látogatók által telefonon, e-mailben vagy a www.europeanfood.ro weboldal “Kapcsolat” szekciójában található kapcsolati űrlapon keresztül felvetett kérelmek, kérdések vagy panaszok megoldása érdekében.
 • Ha az S.C. EUROPEAN FOOD S.A. szándékozik a személyes adatokat később más célra is felhasználni, mint amilyenekért eredetileg gyűjtötték őket, előzetesen tájékoztatni fogja Önöket ennek a feldolgozásnak a céljáról, és kérni fogja beleegyezésüket.
 • Személyes adatok átvitele
 • Az S.C. EUROPEAN FOOD S.A. Románia területén dolgozza fel Önnek a személyes adatait, és nem tervezi ezeknek a személyes adatoknak a harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő átvitelét.
 • Személyes adatok címzettjei
 • – A személyes adatok címzettjei lehetnek a következők:
 • • az a személy (érintett), aki személyes adatokat szolgáltatott, vagy annak képviselői;
 • • az S.C. EUROPEAN FOOD S.A. alkalmazottai, akik hozzáférést kapnak az Ön adataihoz a szolgálati kötelezettségeik teljesítése érdekében, szigorúan a szakmai és szolgálati hatásköreik keretein belül;
 • • a S.C. EUROPEAN FOOD S.A.-hoz tartozó azonos csoportba tartozó vállalatok, jogi képviselői / meghatalmazottjai;
 •  kommunikációs és IT-szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások;
 • • központi és helyi közigazgatási intézmények/hatóságok, bíróságok, rendőrség, ügyészség stb. Az S.C. EUROPEAN FOOD S.A. nem adja át a felhasználóktól gyűjtött adatokat harmadik félnek a felhasználók kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül.
 • Személyes adatok feldolgozási időtartama
 • – Az adatokat az egész tevékenységi időszak alatt megőrizzük és archiváljuk (S.C. EUROPEAN FOOD S.A.), egészen addig, amíg Ön vagy az Ön jogi képviselője érvényesíti az ellenzési/jogosultságok gyakorlására vonatkozó jogát, kivéve, ha jogi kötelezettségünk van az Ön adatainak további tárolására az GDPR rendelet szerint.
 • Tehát jogában áll kérni az Ön adatainak vagy bizonyos adatainak törlését tevékenységünk során bármikor.
 • Jogait gyakorolhatja írásban, aláírva és dátummal ellátva, a személyes adatvédelmi felelős figyelmébe, az alábbi e-mail címre: marketing@europeanfood.ro vagy postán/közvetítővel az alábbi levelezési címre: str. Teatrului, nr. 7, Oradea, Bihor megye.
 • Ha szükséges, az S.C. EUROPEAN FOOD S.A. kiegészítő információkat kérhet Öntől annak azonosításához, aki a kérelmet benyújtja (az 1. cikk (6) bekezdése az GDPR rendelet szerint).   Nem számolunk fel díjat a jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelemért, kivéve, ha a kérelmek egyértelműen alaptalanok vagy túlzottak, különösen ismétlődő jellegük miatt, amikor jogosak vagyunk:
 • a. egy elfogadható díjat számítunk fel az információk vagy kommunikáció biztosításáért, vagy a kért intézkedések végrehajtásáért; Önt tájékoztatjuk a kérelem elbírálása előtt alkalmazandó díjról.
 • b. vagy visszautasítjuk a kérelmet.
 • Vállaljuk, hogy legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk bármilyen olyan kérelemre, amely nem negatívan befolyásolja más érintettek jogait és szabadságait, kivéve, ha a kérelmek bonyolultak vagy több kérelmet nyújtottak be, amely esetekben legfeljebb két hónapon belül válaszolunk. Minden jogi kísérlet az Ön vagy bárki más személyes adatainak bármely módszerrel vagy eszközzel történő hozzáférésére, illetve azoknak a személyes adatoknak a kérésére, illetéktelen harmadik fél által, csalás kísérletként értelmezhető, és büntetőeljáráshoz vezethet a kérelmezővel szemben.
 • Milyen jogok illetik meg Önt 
 • Az (EU) 679/2016 számú rendelet rendelkezéseinek értelmében a személyes adatok kezelésével kapcsolatban és ezeknek az adatoknak a szabad mozgásáról szóló GDPR rendelet további információkat nyújt a jogairól:
  • Tájékoztatáshoz való jog – Ez a dokumentum a személyes adatok feldolgozásáról szóló információkat tartalmazza, amelyekre jogosultak vagyunk.
  • Adathoz való hozzáférési jog – Kérheti:
  • a. hogy megerősítsük, hogy feldolgozzuk-e a személyes adatait;
  • b. hogy biztosítsunk Önnek egy másolatot ezekről az adatokról (feltéve, hogy ez nem sérti mások jogait és szabadságait);
  • c. hogy más információkat nyújtsunk a személyes adataihoz kapcsolódóan, mint például: milyen adatokat tartalmaznak, mire használjuk őket, kinek adjuk át/mutatjuk be őket, átadjuk-e őket külföldre, hogyan védjük azokat, mennyi ideig tároljuk őket, milyen jogai vannak, hogyan nyújthat be panaszt, hogyan szereztük az adatait.
  • Javítási jog – Kérheti, hogy korrigáljuk vagy kiegészítsük Önnek a személyes adatait, ha pontatlanok vagy hiányosak. A pontosítás előtt ellenőrizhetjük az adatok pontosságát.
  • Adatok törléséhez való jog – Csak bizonyos helyzetekben gyakorolhatja az adatai törlésének jogát:
  • a. az adatok már nem szükségesek azokra a célra, amelyekért gyűjtötték őket;
  • b. visszavonja a hozzájárulását (ha az adatfeldolgozás hozzájáruláson alapul), és nincs más jogi alap a feldolgozáshoz;
  • c. az adatokat jogellenesen kezelték;
  • d. érvényesíti a jogi ellenkezést;
  • e. jogi kötelezettségünk van a törléshez.
  • Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a személyes adatainak törlésére irányuló kérését, ha az adatfeldolgozás szükséges:
  • f. jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
  • g. jogi igény megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog – Kérheti az Ön személyes adatainak feldolgozásának korlátozását, de csak bizonyos esetekben:
 • a. Ha megkérdőjelezi az adatok pontosságát (lásd: javítási jog), egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi számunkra azok pontosságának ellenőrzését;
 • b. Ha az adatok már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekért gyűjtötték őket, de Önnek szüksége van rájuk ahhoz, hogy jogot érvényesítsen, gyakoroljon vagy védelmezzen bármely fél érdekeit a bíróságon;
 • c. Ha Ön érvényesíti az ellenzés jogát a feldolgozás ellen, abban az időszakban, amíg ellenőrizzük, hogy jogai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaihoz képest. A korlátozás kérelmére az Ön adatait továbbra is felhasználhatjuk az alábbi esetekben:
 • d. Ha hozzájárulása van;
 • e. Jog vagy érdekvédelem érvényesítése a bíróságon;
 • f. Más természetes vagy jogi személy jogainak védelme. Az adatkezelő minden olyan címzettnek, akiknek az Ön személyes adatait törvényesen közölték, értesíti a változásokról, törlésekről vagy az adatkezelés korlátozásáról, amelyeket az GDPR rendelkezéseinek megfelelően hajtottunk végre, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel az adatkezelőtől. Kérésére tájékoztatjuk Önt ezekről a címzettekről.
 • Adatok hordozhatóságához való jog – Joga van kérni, hogy az Ön adatait közvetlenül átadjuk egy másik adatkezelőnek, egy olyan formátumban, amely strukturált, általánosan használt és géppel olvasható. Az adatokat ott lehet átadni, ahol ez technikailag megvalósítható.
 • Ellenzési jog – Ellenezheti személyes adatai feldolgozását az adatkezelő jogos érdekén alapulóan, ha úgy gondolja, hogy jogai, érdekei és alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek ezen érdekkel szemben.
 • Automatizált döntéshozatalból eredő jog – Kérheti, hogy ne legyen automatizált döntéshozatlan tárgya, beleértve a profilalkotást is, kivéve, ha:
 • a. Joghatályos következményekkel jár Önre nézve;
 • b. Hasonló módon jelentős mértékben érinti Önt. Ez a jog nem alkalmazható, ha az automatizált döntéshozatal:
 • c. Szükséges az Önnel kötött vagy végrehajtott szerződés megkötéséhez;
 • d. Törvény által engedélyezett, és megfelelő garanciák vannak az Ön jogainak és szabadságainak védelmére;
 • e. Az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • Hozzájárulás visszavonásának joga – Joga van visszavonni a hozzájárulását bármikor, ha az adatkezelés a hozzájáruláson alapul, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelő ezután is eljár ennek megfelelően, kivéve, ha erre jogi vagy jogos érdeke van.
 • Panaszjog és jogorvoslat – Jogában áll panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hatóságnál és bírósági jogorvoslatot keresni, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés megsérti a rendelet rendelkezéseit. Ha bármilyen kérdése merülne fel az Ön adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon közvetlenül hozzánk ezen ügy kezelése érdekében.
 • Személyes Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei: G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. utca, 1. számú kerület, irányítószám: 010336, Bukarest, Románia, telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro Amennyiben nem ért egyet a fent felsorolt feltételekkel és feltételekkel, kérjük, ne használja weboldalunkat, és ne adjon meg személyes adatait. Frissítve: 2018. május 25.